17:08 EDT Thứ bảy, 23/03/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 2736

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75691

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10670134

LIÊN KẾT WEB

TÌM KIẾM
UBND TỈNH BẾN TRE
VIOLET
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỞ GD BẾN TRE

Trang nhất » TIN TỨC » VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG

KẾ HOẠCH HNVC NĂM HỌC 2016-2017

Thứ tư - 21/09/2016 22:01
KẾ HOẠCH HNVC NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH HNVC NĂM HỌC 2016-2017

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       NGUYỄN THỊ MINH KHAI
        
                Số :    /KH-NTMK                          Hương Mỹ, ngày      tháng 9  năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị viên chức  năm học 2016-2017
 
 Căn cứ vào Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP;
Thống nhất theo nội dung cuộc họp liên tịch tháng 9/2016 ở trường: Hiệu trưởng và BCH CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch tổ chức HN.VC ở trường năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Tạo bầu không khí thật dân chủ, cởi mở, thảo luận và đối thoại thẳng thắng để đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường; Tìm giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học đã đề ra.
2/ Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Động viên tinh thần thi đua, tự học, lao động sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường học văn hoá, trường học tiên tiến, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua “Hai tốt”, thi đua “Đồng khởi mới”.
II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ :
1/ Thời gian:
a/ Tổ chức Hội nghị cấp tổ: 13g30 ngày 28/9/2016
 b/ Tổ chức HN.VC toàn trường: 13g30 ngày 05/10/2016
2/ Nội dung : theo đúng quy định tại  NĐ 04 của Chính phủ.
3/ Hình thức : là Hội nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.
4/ Thủ trưởng đơn vị và BCH. CĐCS đồng chịu trách nhiệm từ khâu chuẩn bị đến tổ chức hội nghị.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ :
1/ Công tác chuẩn bị :Chuẩn bị nội dung kế hoạch, phân công chuẩn bị các văn bản, báo cáo của HN.
a/ Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (HTr): Chuẩn bị các nội dung:
            - Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị Quyết HNVC năm học 2015-2016; Phương hướng nhiệm vụ  năm học 2016-2017.
- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện qui chế dân chủ của đơn vị.
- Báo thực hiện thu chi tài chính năm học 2015-2016.
- Dự thảo qui chế chi tiêu nội bộ năm 2017.
- Dự thảo Nghị quyết HNVC.
      b/ Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS) chuẩn bị:
- Kế hoạch, hướng dẫn nội dung hội nghị cấp tổ.
- Tổng hợp tình hình hội nghị cấp tổ và các vấn đề tổ CM nêu ra.
- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2015-2016 và nội dung kế hoạch vận động thi đua năm học mới.
- Dự thảo tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; tiêu chí được đề nghị các cấp xét khen thưởng.
- Dự thảo giao ước thi đua năm học 2016-2017 giữa Thủ trưởng đơn vị và CT.CĐCS.
- Tổng hợp kết quả đăng kí các danh hiệu thi đua, các sáng kiến giải pháp sẽ thực hiện trong năm học 2016-2017 của tập thể, cá nhân.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND năm học 2015-2016 và phương hướng hoạt động năm học 2016-2017.
- Dự kiến nhân sự bầu TTND nhiệm kỳ 2016-2018; thể lệ bầu cử, phiếu bầu, biên bản.
2. Hội nghị trù bị : Chiều thứ 4, ngày 21/9/2016 (bắt đầu lúc 13giờ 30 phút) : Do thủ trưởng đơn vị triệu tập, thành phần gồm : Bí thư chi bộ, BGH, CT CĐCS, trợ lý Đoàn TN, tổ trưởng các tổ chuyên môn (7 tổ chuyên môn, 1 tổ HCVP). Nội dung họp : Thống nhất chủ trương, kế hoạch, mục tiêu, nội dung hội nghị, phân công  phụ trách, thời gian Hội nghị toàn thể, đại biểu khách mời, dự trù kinh phí.
3. Hội nghị ở các tổ: Chiều thứ 4, ngày 28/9/2016 (bắt đầu 13g30’): Do tổ trưởng tổ chuyên môn phối hợp với tổ trưởng công đoàn chủ trì, cử thư ký ghi biên bản.
Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của tổ và phương hướng năm học 2016-2017; tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo do Hiệu trưởng và chủ tịch CĐCS gởi; Tìm giải pháp tích cực, khả thi nhất để thực hiện có hiệu quả. Ý kiến về thực hiện dân chủ, về thu chi tài chính, về thi đua, vận động đăng kí thi đua trong năm học mới. Sau đó: tổng hợp ý kiến, biên bản tổ nộp lại cho CT.CĐCS (chậm nhất 30/9/2016).
Sau HN ở các tổ Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (HTr), Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS) : tổng hợp các biên bản, các ý kiến của VC ở các tổ điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, kế hoạch; Phối hợp thống nhất giải trình, giải đáp thắc mắc (nếu có).
4. Tổ chức HN.VC toàn đơn vị : Chiều thứ 4, ngày 05/10/2016 (bắt đầu 13 giờ 30)
4.1  Cử Đoàn Chủ tịch HN (02 đ/c) : Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (HTr); Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS.)
Thư ký ghi biên bản HN: 1. Cô Lương Thị Bích Liên, 2. Cô Trần Thị Thúy Hằng
Đại biểu khách mời:
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bến Tre; Thường vụ CĐGD tỉnh Bến Tre.
         - Ban Đại diện CMHS: Ông: Nguyễn Văn Hoàng-Trưởng ban Đại diện CMHS trường), Ông: Đoàn Văn Nhì -Phó trưởng ban Đại diện CMHS trường.
4.2 Chương trình HN.VC:
A. Nghi thức: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (dẫn chương trình) : Đ/c Nguyễn Văn Xuyên (Trợ lý TN).
B. Nội dung:
1. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC năm học 2015-2016; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm học 2016-2017. (Thủ trưởng)
2. Kiểm điểm việc thực hiện quy chế dân chủ, nội quy cơ quan, đơn vị, trường học trong năm qua và những nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có). (Thủ trưởng)
3. Báo cáo kết quả hội nghị ở các tổ và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBGV-NV để thủ trưởng trả lời trước hội nghị. (Chủ tịch CĐCS)
4. Báo cáo công khai việc thu chi, quản lý, sử dụng quỹ ngân sách và quỹ ngoài ngân sách của đơn vị; công khai các việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân; công khai quyết toán sử dụng các khoản thu (Kế toán)
5. Báo cáo dự thảo mới quy chế chi tiêu nội bộ hoặc quy định sửa đổi hoặc bổ sung chế độ chi, sử dụng quỹ ngoài ngân sách của đơn vị (Kế toán)
6. Ban TTND báo cáo kết quả hoạt động năm qua, chương trình hoạt động năm học mới (Trưởng ban TTND)
7. Thảo luận, giải  trình và trả lời thắc mắc, kiến nghị của CBVC (Thủ trưởng)
8. Bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2016-2018 (Chủ tịch CĐCS).
9. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học qua; thông qua kế hoạch thi đua năm học mới (Chủ tịch CĐCS).
10. Dự thảo tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; tiêu chí được đề nghị các cấp xét khen thưởng (Chủ tịch CĐCS).
11. Thông qua dự thảo Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Chủ tịch CĐCS (Chủ tịch CĐCS).
12. Ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Chủ tịch CĐCS (Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS cùng ký, có sự chứng kiến của đại diện cấp uỷ, chi bộ, các Tổ trưởng chuyên môn, các uỷ viên BCH CĐCS).
13. Biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị VC năm học 2016-2017 (Thư ký); sau đó đoàn chủ tịch xin ý kiến hội nghị và biểu quyết thông qua (bằng đưa tay).
C. Kết thúc hội nghị : Đáp từ, bế mạc HN: Đ/c Xuyên (Trợ lý TN).
IV. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU HN.VC :
- Hiệu trưởng: Chỉ đạo Thư kí điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn bản sau thảo luận, góp ý, biểu quyết và biên bản, nghị quyết của HN thành VB chính thức và gởi đến các tổ, các bộ phận, thành viên trong đơn vị để thực hiện. Tạo điều kiện để Ban TTND hoạt động đúng luật định. Báo cáo kết quả tổ chức HNVC về Sở GD và CĐGD tỉnh.
- BCH.CĐCS: Phối hợp với HT tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày có sơ kết , tổng kết đánh giá phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mà NQ.HNVC đã đề ra;Chỉ đạo hoạt động Ban TTND đúng theo luật định.
- Định kỳ cuối HK1 cùng với HTr kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện NQ HN.CBVC, kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua và thông báo cho CBVC biết. Bàn bạc các giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt hoặc còn thấp.
-  HT cùng với BCH.CĐCS : cuối học kì 2 tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện NQ.HN.CBVC, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học; Phong trào thi đua trong năm học  và thông báo cho CBVC biết. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện NQ của HNVC.
Trên đây là những nội dung cần thiết để tổ chức HNVC ở trường và những việc cần làm sau HNVC năm học 2016-2017. Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, Tổ HCVP, tổ trưởng công đoàn các tổ nghiên cứu cụ thể hoá để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
 

              HIỆU TRƯỞNG
 
                   ĐÃ KÝ
 
                 Lê Thị Ngọc Thảo
                                                                                                       
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT-CĐGD Bến Tre : để báo cáo;
- BGH, CT.CĐCS: để phối hợp;                       
- Các tổ CM, tổ HCVP : để thực hiện;                         
- Lưu VP.                                                                                                                            

Tác giả bài viết: NVK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DỰ ÁN RAU HỮU CƠ

Đăng nhập thành viên

Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.