18:33 EDT Thứ năm, 21/03/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 2408

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70591

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10665034

LIÊN KẾT WEB

TÌM KIẾM
UBND TỈNH BẾN TRE
VIOLET
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỞ GD BẾN TRE

Trang nhất » TIN TỨC » VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)

Thứ bảy - 25/01/2014 04:50
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)

              SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

 
 
 
                    Số : 34  /KH-NTMK                                Hương Mỹ, ngày 23 tháng 01 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học : 2013-2014
 
-Thực hiện theo Hướng dẫn số 26/HD-SGD&ĐT, ngày 19/10/2010 V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học  2010-2011;
-Căn cứ theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và Giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo;
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
-Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II.ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
1.Đối tượng dự thi:
Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.
2. Điều kiện dự thi:
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được Hội đồng khoa học cấp trường hoặc cấp tỉnh (Sở giáo dục đào tạo) xếp loại từ C trở lên;
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.(Từ năm học 2011-2012 GV phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên )
III.NỘI DUNG , HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI:
1. Thời gian : từ 13/2/2014 đến 28/2/2014
2. Nội dung thi:
a) Nộp sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Thời gian nộp SKKN cho BTC là 13/2/2014
b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành .
(Tài liệu tham khảo cho bài thi kiểm tra năng lực gồm: Điều lệ trường phổ thông, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; TT 58/BGDĐT về đánh giá xếp loại học sinh; qui định của Bộ GD về đạo đức nhà giáo và các tài liệu chỉ đạo của Sở Giáo dục về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn mà giáo viên đang giảng dạy)
-Hình thức : thi trắc nghiệm kết hợp tự luận (Thời gian làm bài : 120 phút  )
-Thời gian thi: ngày 13/2/2014
c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
Thời gian thi : từ ngày 17/2/2014 đến 28/2/2014
IV.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:
Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
-Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được Hội đồng khoa học cấp trường hoặc cấp tỉnh (Sở giáo dục đào tạo) xếp loại từ C trở lên, phải được đánh giá trong thời gian 4 năm gần nhất năm tổ chức Hội thi.
-Bài thi năng lực đạt 8 điểm trở lên, tính theo thang điểm 10.
-Các bài thi giảng: đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.( Đánh giá dựa trên các tiêu chí phiếu dự giờ)
V. BAN TỔ CHỨC:
-Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo      - Hiệu trưởng      - Trưởng ban
- Đ/c Trần Minh Trí            -Phó hiệu trưởng  -Phó trưởng ban
-Mời Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh  -CT.CĐCS      -Thư kí
 
VI.BAN GIÁM KHẢO:
1.Trưởng ban: Lê Thị Ngọc Thảo
2.Phó ban: Trần Minh Trí
3.Ban thư kí:
- Nguyễn Vĩnh Khánh  – CT.CĐCS        -Trưởng ban
-Thành viên: là thư kí của các tiểu ban
4.Các tiểu ban:
4.1. Toán:
-Trần Minh Trí- Phó hiệu trưởng    - Trưởng tiểu ban
- Nguyễn Hồng Vân                         -Thư kí
-Đoàn Công Thắng                           - Thành viên
-Nguyễn Vĩnh Trường                     -Thành viên
-Cao Minh Nghĩa                               -Thành viên
4.2. Lý-KTCN:
-Trần Minh Trí- Phó hiệu trưởng    - Trưởng tiểu ban
-Nguyễn Vĩnh Khánh                      -Thư kí
-Nguyễn Thị Búp                             -Thành viên
4.2.Hóa- Sinh-KTNN:
-Trần Minh Trí   - Phó hiệu trưởng  - Trưởng tiểu ban
-Hồ Minh Thiện                               - Thư kí
-Đặng Thị Luyến                              -Thành viên
- Nguyễn Hồng Thắm                        -Thành viên
4.4.Văn
-Lê Thị Ngọc Thảo- Hiệu trưởng     - Trưởng tiểu ban
-Ngô Thị Thùy Vân                           - Thành viên
- Nguyễn Văn Xuyên                         -Thư kí
4.5. Địa:
- Lê Thị Ngọc Thảo - Hiệu trưởng      - Trưởng tiểu ban
-Ngô Thị Kim Ngân                             - Thành viên
-Huỳnh Ngọc Ngân                               - Thư kí
4.6.Anh văn –Tin học:
-Lê Thị Ngọc Thảo- Hiệu trưởng              - Trưởng tiểu ban
-Lê Thị Yến Ly                                          -Thư kí
-Nguyễn Thị Hường                                    - Thành viên
-Trần Quang Khải                                       - Thành viên
-Nguyễn Hồng Vân                                     - Thành viên
4.7. Thể dục:
-Trần Minh Trí- Phó hiệu trưởng              - Trưởng tiểu ban
-Nguyễn Văn Tấn                                     - Thành viên
-Trương Minh Hà                                         - Thư kí
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014, đề nghị giáo viên tích cực tham gia để Hội thi thành công tốt đẹp.
 
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                               Lê Thị Ngọc Thảo

DANH SÁCH GV DỰ THI (ĐÍNH KÈM)
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Thảo - HT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DỰ ÁN RAU HỮU CƠ

Đăng nhập thành viên

Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.