18:26 EDT Thứ năm, 21/03/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 2408

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70554

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10664997

LIÊN KẾT WEB

TÌM KIẾM
UBND TỈNH BẾN TRE
VIOLET
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỞ GD BẾN TRE

Trang nhất » TIN TỨC » VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HNCBCC NĂM HỌC 2015-2016

Thứ sáu - 11/09/2015 21:19
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HNCBCC NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HNCBCC NĂM HỌC 2015-2016

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       NGUYỄN THỊ MINH KHAI
        
 Số : /KHLT-BGH-CĐCS                       Hương Mỹ, ngày   12  tháng 9  năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2015-2016
 
- Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan; Công văn số 05/HD-LT (ngày 10/10/2003) của Sở Giáo dục và Đào tạo và CĐGD tỉnh Bến Tre, công văn số 48/CĐGD (ngày 20/9/2012) của Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (HN.CBCC) ở trường.
Thống nhất theo nội dung cuộc họp liên tịch tháng 9/2015 ở trường : BGH và BCH. CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch tổ chức HN.CBCC ở trường năm học 2015-2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Tạo bầu không khí thật dân chủ, cởi mở, thảo luận và đối thoại thẳng thắng để đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường; Tìm giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học đã đề ra.
2/ Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Động viên tinh thần thi đua, tự học, lao động sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường học văn hoá, trường học tiên tiến, hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ :
1/ Tổ chức HN. CBCC toàn trường vào chiều thứ tư: ngày 30/9/2015 (bắt đầu lúc 13 giờ 30).
2/ Nội dung : theo đúng quy định tại điều 11 NĐ 71 của Chính phủ.
3/ Hình thức : là Hội nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.
4/ Thủ trưởng đơn vị và BCH. CĐCS đồng chịu trách nhiệm từ khâu chuẩn bị đến tổ chức hội nghị.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ :
1/ Công tác chuẩn bị :
1.1 Hội nghị trù bị : Chiều thứ 4, ngày 16/9/2016 (bắt đầu lúc 13giờ 30 phút) : Do thủ trưởng đơn vị triệu tập, thành phần gồm : Bí thư chi bộ, BGH (2đ/c), chủ tịch CĐCS, trợ lý Đoàn TN, tổ trưởng các tổ chuyên môn (7 tổ chuyên môn, 1 tổ HCVP). Nội dung họp : Thống nhất chủ trương, kế hoạch, mục tiêu, nội dung hội nghị, phân công  phụ trách, thời gian Hội nghị toàn thể.
1.      a/ Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (HTr): Chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. Các văn bản dự thảo: kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 ( kèm tiêu chí thi đua); qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; qui chế dân chủ trong hoạt động ở trường; qui chế chi tiêu nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng, gởi trước cho các tổ, các bộ phận.
b/ Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS): Chuẩn bị báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2014-2015, hướng dẫn các tổ công đoàn  phối hợp tổ chuyên môn để tổ chức HN.CBCC ở các tổ; Hướng dẫn Ban TTND xây dựng báo cáo hoạt động trong năm 2014-2015 và phương hướng hoạt động năm học 2015-2016; Phát động thi đua năm học 2015-2016; gởi biểu mẫu để các tổ đăng kí thi đua, các nội dung ký cam kết và các văn bản khác để tổ thảo luận.
1.2 Hội nghị ở các tổ: Chiều thứ 4, ngày 23/9/2015 (bắt đầu 13g30’): Do các tổ trưởng các tổ chuyên môn phối hợp với các tổ trưởng công đoàn: tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo do Hiệu trưởng và chủ tịch CĐCS gởi; Tìm giải pháp tích cực, khả thi nhất để thực hiện có hiệu quả. Do tổ trưởng chuyên môn và tổ trưởng công đoàn chủ trì, cử thư ký ghi biên bản: tổng hợp ý kiến, biên bản tổ nộp lại cho Hiệu trưởng và CT.CĐCS (chậm nhất 24/9/2015). Chuẩn bị ý kiến được tổ thống nhất và tổ lên đăng ký thi đua trong HN.CBCC toàn trường ở năm học 2015-2016.
Sau HN.CBCC ở các tổ Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (HTr), Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS) : tổng hợp các biên bản, các ý kiến của CBCC ở các tổ điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, kế hoạch; Phối hợp thống nhất giải trình, giải đáp thắc mắc (nếu có).
2/ Tổ chức HN.CBCC toàn đơn vị : Chiều thứ 4, ngày 30/9/2015 (bắt đầu 13 giờ 30)
2.1 Đoàn Chủ tịch HN (05 đ/c) : Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (HTr), Đ/c Trần MinhTrí (Bí thư Chi Bộ– P. HTr), Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS), Đ/c Nguyễn Văn Xuyên (Trợ lý Đoàn TN); Đ/c Đinh Công Toản : đại diện GV tiêu biểu.
Thư ký ghi biên bản HN : 1. Cô Đinh Thị Thủy, 2. Thầy Trương Văn Xuyên.
Đại biểu khách mời:
- Thường vụ CĐGD tỉnh Bến Tre.
- Ban Đại diện CMHS: Ông           (Trưởng ban Đại diện CMHS trường), Ông (Phó trưởng ban Đại diện CMHS trường)
2.2 Chương trình HN.CBCC:
A. Nghi thức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, (dẫn chương trình) : Đ/c Nguyễn Văn Xuyên (Trợ lý TN).
B. Nội dung :
1. Đ/c Trần Minh Trí (P.HTr): Báo cáo tóm tắt kiểm điểm về việc  thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
2. Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (HTr) : Triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 (kèm tiêu chí thi đua); Lồng ghép các quy chế: quy chế dân chủ trong hoạt động ở trường; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng, các quy chế khác…
3. Đ/c Trần Minh Trí (P.HTr): Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
4. Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS): báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến ở HN.CBCC ở các tổ, những kiến nghị.
5.  Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Loan (TB.TTND): báo cáo hoạt động của Ban TTND trong năm học 2014-2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2015-2016.
6.  Phần giải trình : Tuỳ theo trách nhiệm, quyền hạn được giao Hiệu trưởng, CT. CĐCS, những thành viên có liên quan sẽ trả lời những thắc mắc, kiến nghị mà HN. CBCC các tổ nêu ra.
7. Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS): Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học  2014-2015 và phát động thi đua, tổ chức các tổ lên đăng ký thi đua ở năm học 2015-2016 (các tổ trưởng chuyên môn đại diện tổ lên đăng ký).
        (Lập phiếu đăng kí thi đua – tên đề tài SKKN thực hiện trong năm học mới - có mẫu đính kèm).
8. Hướng dẫn và tổ chức thảo luận : (Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo : HTr).
 Thảo luận và biểu quyết thống nhất các tiêu chí; các chỉ tiêu thi đua cơ bản năm học 2015-2016.
 Tổ chức CBGV-NV trường ký cam kết (các nội dung và danh sách đăng ký kèm theo).
9. Đối thoại trực tiếp: giữa Hiệu trưởng và CBGV-NV trường.
10. Mời ý kiến chỉ đạo của CĐGD tỉnh (nếu có).
11.  Thông qua NQ. HN.CBCC toàn trường năm học  2015-2016 (đ/c Xuyên –Thư ký).
C. Kết thúc hội nghị : Đáp từ, bế mạc HN : Đ/c Xuyên (Trợ lý TN).
IV. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU HN. CBCC :
1/ Đối với các tổ : Tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng công đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, NQ của HN.CBCC trong phạm vi tổ của mình phụ trách, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện lên HTr, CT.CĐCS theo quy định (hằng tháng, học kì, báo cáo thống kê, báo cáo năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu, … )
2/ Đối với Hiệu trưởng: Chỉ đạo thực hiện KH, NQ của HN, tổ chức kiểm tra các bộ phận trực thuộc, giải quyết  các kiến nghị của CBCC, giải quyết, xử lý kịp thời những phát sinh sau HN (nếu có).
- Tạo điều kiện để Ban TTND hoạt động đúng luật định.
- Cùng với BCH.CĐCS : cuối HK1,2, cuối năm học 2015-2016: kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện: qui chế hoạt động cơ quan, quy chế dân chủ, và các quy chế khác, NQ.HN.CBCC, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học; Phong trào thi đua “hai tốt”, xây dựng trường học thân  thiện, học sinh tích cực và thông báo cho CBCC biết.
3/ Đối với BCH.CĐCS:
- Tổng hợp kết quả HN.CBCC báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện NQ.HN.CBCC, kiến nghị với hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện tốt NQ của HN.
- Chỉ đạo hoạt động Ban TTND đúng theo luật định.
- Phối hợp với HTr, với Đoàn TN động viên các CBCC ra sức thực hiện tốt  NQ của HN (nói và làm theo NQ).
- Định kỳ cuối HK1, 2; cuối năm  học cùng với HTr kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ, quy chế cơ quan, NQ HN.CBCC, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học; phong trào thi đua “hai tốt”, thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và thông báo cho CBCC biết.
- Khi có vấn đề mới về chủ trương của cấp trên hoặc ở đơn vị có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và trách nhiệm của CBCC: BCH.CĐCS đề xuất với HTr mở HN chuyên đề để CBCC được tham gia thảo luận, góp ý kiến.
Trên đây là những nội dung cần thiết để tổ chức HN.CBCC ở trường và những việc cần làm sau HN. CBCC năm học 2015-2016. Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, Tổ HCVP, tổ trưởng công đoàn các tổ nghiên cứu cụ thể hoá để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
 

Hiệu Trưởng
 
(đã ký)
 
 
Lê Thị Ngọc Thảo
TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Vĩnh Khánh
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT-CĐGD Bến Tre : để báo cáo;
- Các đ/c BGH, CT. CĐCS, BT Đoàn TN : để phối hợp;                         
- Các tổ chuyên môn, tổ HCVP, các tổ CĐ : để thực hiện;                                    
- Lưu VP.                                                                                                                              

Tác giả bài viết: NVK

Nguồn tin: trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DỰ ÁN RAU HỮU CƠ

Đăng nhập thành viên

Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.