18:41 EDT Thứ năm, 21/03/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 2408

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70620

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10665063

LIÊN KẾT WEB

TÌM KIẾM
UBND TỈNH BẾN TRE
VIOLET
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỞ GD BẾN TRE

Trang nhất » TIN TỨC » VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2013-2014

Thứ sáu - 13/09/2013 04:07
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2013-2014

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       NGUYỄN THỊ MINH KHAI
          Số :    /KH-NTMK                                         Hương Mỹ, ngày    tháng   năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
V/v: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2013-2014
 
- Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan; Công văn số 05/HD-LT-03 (ngày 10/10/2003) của Sở Giáo dục và Đào tạo, công văn số 48/CĐGD (ngày 20/9/2012) của Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (HN.CBCC) ở trường.
Thống nhất theo nội dung cuộc họp liên tịch tháng 9/2013 ở trường : BGH và BCH. CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch tổ chức HN. CBCC ở trường năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Tạo bầu không khí thật dân chủ, cởi mở, thảo luận và đối thoại thẳng thắng để đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường; Tìm giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học đã đề ra.
2/ Xây dựng khối đoàn kết nhất trí , nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc thực hiện mục tiêu, KH đã đề ra. Động viên tinh thần thi đua, tự học, lao động sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường học văn hoá, trường học tiên tiến, trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ :
1/ Tổ chức HN. CBCC toàn trường vào chiều thứ bảy: ngày 21/9/2013 (từ 13g-17g).
2/ Nội dung : theo đúng quy định tại điều 11 NĐ 71 của Chính phủ.
3/ Hình thức : là hội nghị toàn thể CBCC của đơn vị.
4/ Thủ trưởng đơn vị và BCH. CĐCS đồng chịu trách nhiệm từ khâu chuẩn bị đến tổ chức hội nghị.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ :
1/ Công tác chuẩn bị :
1.1 Hội nghị trù bị : Chiều thứ 5, ngày 12/9/2013 (từ 15g -17g) : Do thủ trưởng đơn vị triệu tập, thành phần gồm : Bí thư chi bộ, BGH (3đ/c), chủ tịch CĐCS, trợ lý Đoàn TN, các  tổ trưởng các tổ chuyên môn (7 tổ chuyên môn, 1 tổ HCVP). Nội dung họp : Thống nhất chủ trương, KH, mục tiêu, nội dung hội nghị, phân công  phụ trách, thời gian Hội nghị toàn thể.
  1. a/ Đ/c Đoàn Văn Nam (HTr): Chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua. Các văn bản dự thảo: kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014; tiêu chí thi đua ở năm học mới 2013-2014; qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; qui chế dân chủ trong hoạt động ở trường; qui chế chi tiêu nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng; gởi trước cho các tổ, các bộ phận.
b/ Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS): Chuẩn bị báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2012-2013, hướng dẫn các tổ công đoàn  phối hợp tổ chuyên môn để tổ chức HN.CBCC ở các tổ; Hướng dẫn Ban TTND xây dựng báo cáo hoạt động năn học 2012-2013 và phương hướng hoạt động năm học 2013-2014; Phát động thi đua năm học 2013-2014; gởi biểu mẫu để các tổ đăng kí thi đua, các nội dung ký cam kết và các văn bản khác để tổ thảo luận.
1.2 Hội nghị ở các tổ: Chiều thứ 7, ngày 14/9/2013 (13g30-17g): Do các tổ trưởng các tổ chuyên môn phối hợp với các tổ trưởng công đoàn: tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo do Hiệu trưởng và chủ tịch CĐCS gởi; Tìm giải pháp tích cực, khả thi nhất để thực hiện có hiệu quả. Do tổ trưởng chuyên môn và tổ trưởng công đoàn chủ trì, cử thư ký ghi biên bản: tổng hợp ý kiến, biên bản tổ nộp lại cho Hiệu trưởng và CT. CĐCS (chậm nhất 17/9/2013). Chuẩn bị ý kiến được tổ thống nhất và tổ lên đăng ký thi đua trong HN.CBCC toàn trường ở năm học 2013-2014.
Sau HN.CBCC ở các tổ Đ/c Đoàn Văn Nam (HTr), Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS) : tổng hợp các biên bản, các ý kiến của CBCC ở các tổ điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, kế hoạch; Phối hợp thống nhất giải trình, giải đáp thắc mắc (nếu có).
2/ Tổ chức HN.CBCC toàn đơn vị : Chiều thứ 7, ngày 21/9/2013 (13g đến 17g)
2.1 Đoàn Chủ tịch HN : Đ/c Đoàn Văn Nam (HTr), Đ/c Trần MinhTrí (Bí thư Chi Bộ– P. HTr), Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (PHTr); Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS), Đ/c Nguyễn Văn Xuyên (Trợ lý Đoàn TN); Đ/c Phan Thị Kim Hạnh (TT – Toán-tin); Đ/c Nguyễn Hồng Thắm (TT – Sinh-KTNN): đại diện GV tiêu biểu, cử thư ký ghi biên bản HN : 1. Cô Đinh Thị Thủy, 2. Cô Lương Thị Bích Liên.
Đại biểu khách mời: 1. Ông Nguyễn Văn Chiến (Trưởng ban Đại diện CMHS trường), 2. Ông Đoàn Văn Nhì (Phó trưởng ban Đại diện CMHS trường)
2.2 Chương trình HN.CBCC:
A. Nghi thức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, (dẫn chương trình) : Đ/c Xuyên (Trợ lý TN).
B. Nội dung :
1. Đ/c Lê Thị Ngọc Thảo (P.HTr) : Báo cáo tóm tắt kiểm điểm về việc  thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014; tiêu chí thi đua năm học 2013-2014.
2. Đ/c Đoàn Văn Nam (HTr) : Thông qua các quy chế: qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; qui chế dân chủ trong hoạt động ở trường; qui chế chi tiêu nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng.
3. Đ/c Trần Minh Trí (PHTr): Thông qua quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động giáo dục ở trường.
4. Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS): báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến ở HN.CBCC ở các tổ, những kiến nghị (nếu có).
5.  Đ/c Trần Thị Thúy Hằng (TB.TTND) :  báo cáo kết quả hoạt động năm học vừa qua và trình bày chương trình hoạt động của Ban TTND ở năm học 2013-2014.
6. Phần giải trình : Tuỳ theo trách nhiệm, quyền hạn được giao Hiệu trưởng, CT. CĐCS, những thành viên có liên quan sẽ trả lời những thắc mắc, kiến nghị mà HN. CBCC các tổ nêu ra.
7. Đ/c Nguyễn Vĩnh Khánh (CT.CĐCS): Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học  2012-2013 và phát động thi đua, tổ chức các tổ lên đăng ký thi đua ở năm học 2013-2014.
        (Lập phiếu đăng kí thi đua – tên đề tài SKKN thực hiện trong năm học mới - có mẫu đính kèm).
8. Hướng dẫn và tổ chức thảo luận : (Đ/c Đoàn Văn Nam : HTr).
 Thảo luận và biểu quyết thống nhất các tiêu chí; các chỉ tiêu thi đua cơ bản năm học 2013-2014.
 Tổ chức CBGV-NV trường ký cam kết (các nội dung và danh sách đăng ký kèm theo).
9. Mời ý kiến đại biểu Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh trường.
10.  Thông qua NQ. HN.CBCC toàn trường năm học  2013-2014 (đ/c Nam –HTr).
C. Kết thúc hội nghị : Đáp từ, bế mạc HN : Đ/c Xuyên (Trợ lý TN).
IV. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU HN. CBCC :
1/ Đối với các tổ : Tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng công đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, NQ của HN.CBCC trong phạm vi tổ của mình phụ trách, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện lên HTr, CT.CĐCS theo quy định (hằng tháng, học kì, báo cáo thống kê, báo cáo năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu, … )
2/ Đối với Hiệu trưởng: Chỉ đạo thực hiện KH, NQ của HN, tổ chức kiểm tra các bộ phận trực thuộc, giải quyết  các kiến nghị của CBCC, giải quyết, xử lý kịp thời những phát sinh sau HN (nếu có).
- Tạo điều kiện để Ban TTND hoạt động đúng luật định.
- Cùng với BCH.CĐCS : cuối HK1, 2, cuối năm học 2013-2014: kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện: qui chế hoạt động cơ quan, quy chế dân chủ, và các quy chế khác, NQ.HN.CBCC, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học; Phong trào thi đua “hai tốt”, xây dựng trường học thân  thiện, học sinh tích cực và thông báo cho CBCC biết.
3/ Đối với BCH.CĐCS:
- Tổng hợp kết quả HN.CBCC báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện NQ.HN.CBCC, kiến nghị với hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện tốt NQ của HN.
- Chỉ đạo hoạt động Ban TTND đúng theo luật định.
- Phối hợp với HTr, với Đoàn TN động viên các CBCC ra sức thực hiện tốt  NQ của HN (nói và làm theo NQ).
- Định kỳ cuối HK1, 2; cuối năm  học cùng với HTr kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ, quy chế cơ quan, NQ HN.CBCC, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học; phong trào thi đua “hai tốt”, thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và thông báo cho CBCC biết.
- Khi có vấn đề mới về chủ trương của cấp trên hoặc ở đơn vị có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và trách nhiệm của CBCC: BCH.CĐCS đề xuất với HTr mở HN chuyên đề để CBCC được tham gia thảo luận, góp ý kiến.
Trên đây là những nội dung cần thiết để tổ chức HN.CBCC ở trường và những việc cần làm sau HN. CBCC năm học 2013-2014. Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, Tổ HCVP, tổ trưởng công đoàn các tổ nghiên cứu cụ thể hoá để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
 
                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG               
 Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT-CĐGD Bến Tre : để báo cáo;
- Các đ/c BGH, CT. CĐCS, BT Đoàn TN : để phối hợp lãnh đạo;                                    (đã ký)
- Các tổ chuyên môn, tổ HCVP, các tổ CĐ : để thực hiện;                                    
- Lưu VP.                                                                                                                               Đoàn Văn Nam

Tác giả bài viết: NVK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

DỰ ÁN RAU HỮU CƠ

Đăng nhập thành viên

Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.